BÆREDYGTIG
DOKUMENTATION

Bæredygtige reklameartikler kræver

den rigtige certificering...

 

BÆREDYGTIG DOKUMENTATION


For at du kan være sikker på, at du ikke kun køber god samvittighed - men derimod bæredygtige produkter som rent faktisk gør en forskel for miljø og mennesker - har alle vores produkter certifikater, der bl.a. dokumenterer, hvordan de er bæredygtige, deres oprindelse, gennemgåede tests mm. Alle certifikater kan ses og downloades under hvert enkelt produkt.

Vores produkter er hver især bæredygtige på en eller flere forskellige måder og i større eller mindre grad. De kan f.eks. være Økologiske, Recyclede, Upcyclede, PVC-fri, Fairtrade, CO2-neutrale, Biologisk nedbrydelige, produceret i RPET, Biomasse/PLA, Kork, Træ eller FSC-, GOTS-, BSCI-, PEFC-, UTZ-certificerede…..! Og ja, man kan hurtigt miste overblikket – og hvad betyder det egentligt alt sammen?

For at give dig et bedre overblik og en hurtigere forståelse, gør vi brug af nedenstående ikoner. På den måde kan du hurtigt danne dig et billede af, hvordan produktet er bæredygtigt. Vi har forsøgt at holde forklaringerne så enkle og forståelige som muligt uden, at der går for meget fag-nørderi i det.


OVERORDNEDE IKONER:

100% CERTIFIED ORGANIC COTTON. Produktet er lavet af 100% økologisk bomuld. Europa står for 20 % af hele verdens forbrug af bomuld på trods af, at der stort set ikke dyrkes bomuld indenfor EU. Fra plante til færdig bomulds-tekstil ligger en lang forarbejdningskæde med mange led. Konventionel bomuldsproduktion er derfor ret miljøbelastende, og ansvarlig, certificeret, økologisk bomuld er den eneste måde vi med oprigtig god samvittighed kan tage en t-shirt på igen i morgen.
ORGANIC COTTON. Produktet indeholder økologisk bomuld, men kan også indeholde f.eks. almindelig eller genanvendt bomuld.
RECYCLED PET. Produktet er lavet af genanvendt PET plast. PET er en af de mest anvendte typer plast, og kendes især fra vandflasker. RPET er genanvendt (recycled) PET, som via mekanisk bearbejdning og kemisk behandling nedbrydes og herefter genskabes til nye materialer. PET er den største bidragsyder indenfor genanvendelse af plast.
PVC FREE. Produktet indeholder ikke PVC. PVC er den plasttype, der forårsager flest miljøproblemer. Det er især den blødgjorte PVC-plast, der er den store synder. Det kommer især fra vores egen dagligdag i form af bl.a. tøj, tasker, sko, legetøj osv. Blød PVC kan ikke genbruges, er svær at affaldssortere og indeholder stoffer der kan være kræftfremkaldende. Derfor er det bedst hel at undgå PVC.
BIODEGRADABLE. Produktet er biologisk nedbrydeligt – dvs. at det bliver 100% nedbrudt i naturen indenfor en kort årrække (1-5 år), og indgår derfor hurtigt igen i naturens eget kredsløb.
RECYCLED. Produktet består af genanvendt materiale, f.eks. PET-plast, bomuld, træ eller papir. Hvor meget genanvendt materiale der er brugt til det enkelte produkt varierer, men vil altid udgøre en betragtelig del (50-100%).
BIOMASS. Også kaldet Bio-plast, er en kompliceret størrelse der i øjeblikket ses som afløseren for traditionel plast. Miljøproblemerne har medført en eksplosion af udvikling af nye bio-alternative materialer (heriblandt PLA). Biomasse baseres på organiske plantedele (sukkerrør, korn, bambus, kaffe etc.) og kan i produkter optræde alene (100%) men er i mange tilfælde blandet med traditionel plast for at opnå den ønskede form og holdbarhed. Derfor er produkter der indeholder biomasse ikke biologisk komposterbare, og kan ikke genbruges, men stadig et langt bedre alternativ til rene plast-produkter – også i forhold til CO2-udledningen.
CO2 NEUTRAL. Produktet har en neutral CO2-udledning. Verdens stadig stigende udledning af CO2 er en af de væsentligste årsager til de globale klimaforandringer. Det er et af klima-debattens centrale punkter, men heldigvis bliver der også gjort rigtig meget aktivt for at knække CO2-kurven. Hos RightOn tager vi hatten af for de virksomheder, der via bæredygtige strategier og et grønt hjerte, aktivt arbejder for at blive (eller forblive) CO2 neutrale.

CERTIFICERINGS-IKONER:

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD - GOTS. Den mest anerkendte certificering indenfor tekstilmateriale. GOTS er en global økologisk mærkning, som opfylder både sociale og miljømæssige krav. Der tages hensyn til hele produktionskæden fra råvare til færdigt produkt, fra dyrkning, plukning, forberedelse til fremstilling af selve tøjet. Et tekstilprodukt skal bestå af minimum 70% økologiske fiberråvarer for at kunne opnå GOTS-mærkningen.
EU ECOLABEL. EUs officielle miljømærkning som tager hensyn til produktets miljøbelastning ud fra hele dets levetid fra råvare til affald. Produktet skal opfylde høje krav i forhold til miljø, funktion og kvalitet for at blive EU Ecolabel-certificeret. Et produkt som er EU Ecolabel-certificeret garanterer begrænset anvendelse af sundheds- og miljøskadelige emner samt reduceret vand- og luftforurening i produktionen.
ORGANIC CONTENT STANDARD 100. En certificering til økologisk tekstilmateriale, som bekræfter økologisk indhold og mængden af økologisk materiale i slutproduktet ved at spore og kontrollere processer og oprindelse. OCS indeholder (i modsætning til GOTS), ingen krav vedrørende kemikalierestriktioner, miljømæssige aspekter i produktionsprocessen (vand- og energiforbrug), sociale aspekter eller overholdelse af lovkrav, men udelukkende at et produkt består af økologisk dyrket fibermateriale.
ORGANIC CONTENT STANDARD BLENDED. Samme som OCS 100 – dog garanteres ”kun” 5-95% økologisk materiale i produktet.
OEKO-TEX 100. Tekstilprodukter der er OEKO-TEX mærkede, kan betragtes som kropsvenlige produkter. OEKO-TEX mærket er din garanti for, at varen er blevet kontrolleret for indholdet af sundhedsskadelige kemikalier. Rigtigt mange tekstiler på markedet indeholder skadelige stoffer, som ikke forsvinder ved vask, det kan være et problem da mange af stofferne kan være kræftfremkaldende eller allergi fremkaldende. Med OEKO-TEX mærket, er du sikret et ”rent” produkt.
OEKO-TEX STEP. For produkter der er OEKO-TEX STEP certificerede gælder samme forhold som under OEKO-TEX 100, men STEP-certificeringen omfatter desuden bæredygtig produktion. Dvs. at produktet ikke indeholder skadelige stoffer, og at det er produceret under bæredygtige forhold med hensyntagen til miljø og social ansvarlighed.
SA 8000. Den mest anerkendte internationale standard for social ansvarlighed. Standarden bygger bl.a på FNs Børnekonvention og Menneskerettighedskonventionen. SA 8000 er bygget op omkring 8 kriterier/krav, som virksomhederne skal leve op til. Herunder bl.a. afskaffelse af børnearbejde, bedre arbejdsløn, et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ingen diskrimination, frihed til at organisere sig i fagforeninger mm.
FAIRTRADE. En international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen. Fairtrade er underlagt kontrol fra en uafhængig virksomhed. Det betyder, at både bønder, arbejdere og virksomheder løbende bliver kontrolleret af en uvildig part. Vælg Fairtrade, og vær med til at forandre verden…. ét indkøb ad gangen.
FSC. Er en international medlemsorganisation som arbejder for ansvarsfuld brug af verdens skove. Træprodukter som er FSC-certificerede er bæredygtigt fældet med hensyntagen til miljø og sociale forhold som beskytter truede arter og styrker rettighederne for arbejdere og indfødte. Derudover kan træet spores fra skov til færdigt produkt, uanset hvor mange led, der er i processen.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største certificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. Et godkendt og anerkendt miljømærke for bæredygtigt træ, hvor der arbejdes globalt for at bevare skovene via bæredygtig skovforvaltning (ligesom FSC). Vi skal bruge vores skove. Hvis vi ikke gør det, vil jorden blive brugt til andre formål, som f.eks. soja- og palmeplantager. Ved at købe certificerede, skov-produkter (træ og papir), bliver der skabt efterspørgsel, og det giver et økonomisk incitament til at skoven skal forblive skov.
BSCI er en medlemsorganisation med et etisk regelsæt udarbejdet på baggrund af internationale konventioner om etisk, social og miljømæssig ansvarlighed. BSCI er ikke en egentlig certificering, men leverer baggrund og praktiske vejledninger for gennemførelsen af audits hos leverandører. Medlemmerne forpligter sig til at opfylde og efterleve det etiske regelsæt, og der udføres 3. parts kontrol hvert 3. år.
UTZ SUSTAINABLE FARMING. Det største bæredygtighedsprogram på området for især kaffe og kakao (chokolade). UTZ er en del af den internationale non-profit-organisation Rainforest Alliance, som arbejder for bedre betingelser i alle produktionsled. Det sker bl.a. ved uddannelse og information til landmændene, så de kan forbedre deres produktivitet og produktkvalitet med stor hensyntagen til både mennesker og miljø. Alle UTZ-producerede produkter kan spores via UTZs sporbarhedssystem.
ECOLOGIC FOOD. Er EUs officielle certificering af økologiske fødevarer, hvor producenter skal opfylde en række strenge krav i forhold til dyrkning (pesticider, antibiotika etc.), forarbejdning, transportering og opbevaring. På linje med det danske ØKO-mærke hjælper certificeringen forbrugerne til lettere at identificere økologiske produkter.