CSR

Vi sætter en stolhed i at værne

om miljø og mennesker

CSR

Hos Right On vil vi gerne skabe så meget gennemsigtighed og åbenhed som muligt. Både overfor os selv og for dig som kunde. Vi sætter en stolthed i at værne om miljø og mennesker, og gør alt det vi kan, for at du trygt kan lægge din ordre i vores hænder. Derfor har vi udarbejdet en CSR-strategi samt en Code of Conduct for at sikre ansvarlige produktionsprincipper og fremme det samfundsmæssige ansvar hos vores leverandører.

Blandt andet skal alle vores leverandører leve op til national lovgivning og bæredygtig forretningsførelse og følge EPPA’s (European Promotional Products Association) retningslinier for Code of Conduct, som er defineret i henhold til ILO-konventionerne, UN Global Compact, FN’s universelle menneskerettigheds-deklaration, FN’s konventioner om børns rettigheder og elimination af alle former for diskriminering mod kvinder.

Samtidig støtter vi op om flere velgørende organisationers værdifulde arbejde gennem de donationer, du er med til at realisere. Hver organisation har fokus på et eller flere af FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og du kan se mere lige HER

Det er vigtigt for os, at du som kunde har fuldt indblik i vores produkter, og måden vi driver forretning på, og hvis du ønsker det, kan du derfor læse Right On’s CSR-strategi og Code of Conduct ved at klikke på ikonerne til højre: