FN’s VERDENSMÅL

For bæredygtig udvikling

 

RIGHT ON & FN's VERDENSMÅL


At arbejde med FNs 17 Verdensmål er en kompleks og stor mundfuld,

men samtidig et vigtigt værktøj i arbejdet for en bæredygtig fremtid. 

FNs Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, mere bæredygtig økonomisk vækst, at fremme fred og sikkerhed og styrke internationale partnerskaber.

Med Verdensmålene har man fået et nyt værktøj, der på tværs af sprog, kulturer og store afstande på samme måde kan arbejde for en bedre, bæredygtig verden. Det kan 
næsten oversættes til en slags nyt verdens-sprog, som entydigt sætter en retning for, hvad man skal gøre for at få en bedre verden, og hvad man sigter mod i fremtiden.

Det handler om samarbejde og ansvar.

Det er vores allesammens fremtid det handler om, og det er en næsten uoverskuelig stor opgave som ingen kan løse alene. Derfor skal man gå ydmygt til verdensmålene i fællesskab.
Hvert eneste produkt, virksomhed, mærknings-organisation og indsats er vigtige aktører for at nå i mål.

Det gælder også for Right On, og vi tager ansvaret alvorligt. Vi ved at de produkter vi tilbyder, alle har en impact på omverdenen. Men i og med at vi kun tilbyder bæredygtige produkter,
er vi godt på vej. Hovedparten af vores produkter understøttes af forskellige certificeringer, hvor organisationerne bag ligeledes arbejder med et eller flere af Verdensmålene. Derudover
arbejder de miljø-organisationer, vi samarbejder med, hver især med deres verdensmål.

Så jo flere virksomheder der vælger bæredygtige reklameartikler fra Right On, jo mere kan vi og du som kunde være med til at bidrage aktivt til arbejdet med verdensmålene.


Hos Right On fokuserer vi på nedenstående mål og delmål, der alle relaterer til vores daglige arbejde, og som ligeledes er en del af vores CSR-strategi.


Right On har fokus på følgende Verdensmål:


Delmål 12.2
Delmål 15.2
Delmål 14.2
Delmål 7.2
Delmål 10.A