Vores klima ngo'er

Sammen skaber vi en lysere fremtid

og gør en verden til forskel

DIN ORDRE GØR EN DIREKTE FORSKEL

Her kan du få mere info om vores udvalgte klima-organisationer, som hver dag yder et kæmpe arbejde for at skabe bedre vilkår for både klima, dyr og mennesker. Når du bestiller bæredygtige reklameartikler hos os, er du med til at skabe en lysere fremtid og gøre en verden til forskel – uden at du betaler ekstra. Det vil sige… det er os, der betaler. Og det gør vi, fordi vi er super glade for, at du også støtter op om den bæredygtige udvikling.

Donations-størrelsen afhænger af din ordres størrelse. Er din ordre på f.eks:
 
5.000 kr.     er du direkte medvirkende til, at der samles 1 kg. affald op i naturen, plantes 4 træer og fredes 3 m2 natur.
20.000 kr.   er du direkte medvirkende til, at der samles 4 kg. affald op i naturen, plantes 15 træer og fredes 15 m2 natur.


For hver ordre modtager du et donationsbevis, der viser den direkte, positive forskel, du bidrager til.

Resultaterne af de samlede donationer offentliggøres en gang om året, og du er altid velkommen til at søge akt-indsigt hos os, hvis du har brug for det.

REN NATUR:

Ren Natur er en non-profit organisation, der arbejder for at mindske mængderne af henkastet affald. Ren Natur støtter det lokale engagement i arbejdet for at få en ren natur

Læs mere
GROWING TREES NETWORK


GROWING TREES NETWORK:

Selvejende dansk organisation der planter træer og etablerer fredede Folkeskove i Danmark for at sikre både natur, dyreliv og grundvand.

Læs mere
DDN

Den Danske Naturfond:

Den Danske Naturfond køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser og evigtvarende naturbeskyttelse

Læs mere