Handelsbetingelser

Al det med “småt”...

Handelsbetingelser

Right On sælger udelukkende til firmaer & foreninger.

Vi er ikke en lagerførende virksomhed og tager forbehold for lagerstatus samt svigtende leverancer fra leverandører.

Betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt.
Alle ordrer på hjemmesiden kan betales via betalingskort, vi accepterer Dankort, Visa/Dankort og eDankort samt internationale kort (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron og JCB). Ved førstegangsordre skal betalingen ske forud ved en bankoverførsel eller betalt via betalingskort. Ved bankoverførsel skal pengene overføres til konto 8117 3877617. Husk at noterer ordre nr. på betalingen.
Vi gør opmærksom på at førstegangsordre først bliver igangsat når betalingen er modtaget.
Right On tager forbehold for trykfejl på priserne i katalogerne/website, afgiftsændringer, toldafgifter mm.

Persondataerklæring vedrørende køb i webshop hos Right On

Når du registrerer dig som kunde hos os, registrerer vi dit navn, din adresse , dit telefonnummer og/eller mailadresse og eventuelle betalingsoplysninger samt oplysninger om dit varekøb, leveringsadresse, levering og eventuelle reklamationer. Vi opbevarer disse oplysninger i 2 år efter dit køb.
Formålet er alene at sikre, at du får den ønskede vare, og at vi kan hjælpe dig i forbindelse med eventuelle reklamationer eller andre spørgsmål. Vi opbevarer oplysningerne i 2 år af hensyn til din reklamationsret. Dine oplysninger vil blive opbevaret som persondata efter gældende lovgivning. Du kan altid henvende dig til Right On og bede om at få ændret eller slettet dine oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål og vil ikke blive videregivet til andre.

Oplysninger ved online betaling:

Ved indtastning af dankort- eller kreditkort-oplysninger ved online betaling, sker dette altid på en krypteret side, ligesom transmission af data sker krypteret (jf. krav fra PBS). Vi har på intet tidspunkt adgang til dine følsomme dankort- eller kreditkort-oplysninger.
For at der kan indgåes aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Firmanavn
Attention
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Cvr nr.
EAN nr. (ved offentligt virksomheder)

Vi foretager registreringen af oplysninger med det formål at kunne levere varer til dig. Personoplysningerne registreres hos Right On og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Jeres oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
Som registreret hos Right On har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Right On via mail info@Right On.

Rykkergebyr / renter:

Betales udsendte faktura ikke rettidigt, pålægges der et gebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse. Ved tredje rykker overgår sagen til inkasso.

Leveringsbetingelser:

Alle varer leveres ab fabrik Randers / Svendborg, med mindre andet på forhånd er aftalt. Leveringstiden fremgår af Right On's ordrebekræftelse. Normalt er leveringstiden fra 1-2 dage og op til 5-6 uger, afhængigt af produktet. Ved specialproduktioner i Østen vil leveringstiden ofte være omkring 3-4 mdr. Leveringsdatoen der står på ordrebekræftelsen er datoen for hvornår vi senest afsender varerne fra vores lager. Right On vil være berettiget til at foretage levering tidligere end angivet, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Leveringen sker ved Right On’s overgivelse af varerne til købers eller en i dennes interesse antaget fragtfører. Ved levering overgår risikoen for det leverede til køber. Dette gælder også i tilfælde, hvor Right On har arrangeret fragten for køber.

Vareprøver:

Vareprøver faktureres til styk pris. Ved returnering inden for 14 dage fra fakturadatoen krediteres vareprøverne igen, såfremt vareprøver er returneret i original og ubeskadiget emballage.

Reklamation:

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må være Right On i hænde senest 8 dage efter varens levering for at være gyldige. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det Right On at tilbagetage, omlevere eller udbedre skaden på varen. Herudover er Right On ikke forpligtiget til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos Right On, hæfter Right On kun for efterbehandlingen - ikke for varen.
Reklamationer skal meddeles ved at kontakte os på telefon 30920023 eller pr. mail til info@righton.dk eller den sælger der har haft ordren.
Reklamationer på grund af mindre afvigelser i trykfarven imødekommes ikke. Der ydes ingen garanti for farvens mulighed for afsmitning eller lysægthed.

Ansvar:

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Right On intet ansvar, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes:
Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelsen.
I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder,
valutarestriktioner, mangel på transportmuligheder, alm. vareknaphed eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

Fortrydelsesret:

Vi giver 14 dages fuld fortrydelsesret på varer uden logo. Køb af varer med logo kan ikke fortrydes. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret skal du sende din ordre retur til os, senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.
Hvis du ønsker at returnerer varerne skal de returneres i samme stand som ved modtagelsen. Husk altid at medsendes enten kopi af faktura eller følgeseddel.
Returnering af varer skal sendes til: Right On, Normansvej 1, 8920 Randers NV.

Ved returnering skal du selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbageleveringen af varerne. Samt sikre at varerne er pakket forsvarligt ind.

Tryk, broderi og gravering:

I forbindelse med tryk skal man være opmærksom på at:

Det kan ikke garanteres at lyse farver er helt dækkende på mørke artikler.
Transparente artikler kan få trykfarverne til at virke lysere.
Tryk i fulde farver giver bedre resultat end i tryk i raster.
Lyse tryk på mørke tekstiler giver som regel ikke optimalt tryk, hvorfor der anbefales transfertryk.
På metalartikler anbefales gravering, da tryk kan slides eller kradses af.
Det kan ikke garanteres en 100% farve nøjagtighed.

Der taget forbehold for at, ordrer hvor der skal påføres logo på varen, kan forekomme en leveringsafvigelse på +/- 10% i forhold til det antal der er bestilt.

Øvrige:

På grund af løbende opdateringer kan visse produkter variere fra illustrationerne.

Misbrug af righton.dk vil blive politianmeldt.

2020 Right On