OCEAN PLASTIC FORUM

Ocean Plastic Forum fjerner plastaffald fra

verdenshavene og langs de danske kyster

HOLD VERDENSHAVENE RENE

Ocean Plastic Forum er en dansk non-profit organisation, bestående af en række danske virksomheder og organisationer, som med fælles teknologi og viden arbejder målrettet på at fjerne plast fra verdenshavene og
langs de danske kyster. Udover at opsamle plastaffald er målet desuden at genanvende det indsamlede plastaffald til nye produkter, alternativt gennem teknologier, der omdanner plasten til olie igen. 

På nuværende tidspunkt har Ocean Plastic Forum aktuelle indsamlings-projekter langs flere strande, floder og havne i Indonesien og Indien samt langs vestkysten af Nordsøen. 

Plast i havene er et stigende problem for miljø og mennesker. Eksempelvis viste en undersøgelse i Indonesien synligt plast i 25 procent af fiskene på et stort fødevaremarked. Den udvikling skal vendes, og danske virksomheder er langt fremme med teknologi, der kan bidrage til at løse den miljømæssige udfordring. 

Ved at støtte Ocean Plastic Forum bidrager du til at mindske den trussel, som plastforurening har på livet i havene, menneskers sundhed og øko-systemet som helhed.

DU STØTTER FN'S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?

I 2015 vedtog FN's ledere et sæt af 17 mål som en del af en ny dagsorden for bæredygtig udvikling. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Når du støtter Ocean Plastic Forum gennem Right On, støtter du et eller flere af målene. .

Se hvilke her nedenfor: